Algemene Voorwaarden

 • Drugs en wapens zijn ten strengste verboden. Bij het aantreffen hiervan zal steeds onmiddellijk de politie verwittigd worden.
 • Bezoekers moeten op vraag van de security of organisatie kunnen aantonen dat ze minstens 16 jaar zijn. Niet voldoen aan de leeftijdsnorm heeft weigering tot gevolg. Zelfs indien u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Tickets worden NIET terugbetaald!
 • Betreding van dit evenement impliceert mogelijke aftasting.
 • Uw ticket is enkel geldig op 19-11-2016 en geldt slechts voor één toegang tot het terrein van Arachnophobia.
 • Het ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald.
 • Bij betreding van het terrein moet dit ticket afgegeven worden ter controle.
 • Eénmaal u het terrein verlaat, heeft u een nieuw toegangsticket nodig.
 • Eigen drank en eten, drugs en mogelijk gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.
 • De houder neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid. De houder verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.
 • Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord dat hij tijdens het evenement kan gefilmd of gefotografeerd worden. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor zijn evenementen.
 • Foto's of films die door bezoekers op het terrein genomen worden tijdens Arachnophobia mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.
 • De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het ticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.
 • Namaak van een toegangsticket wordt altijd juridisch vervolgd.
Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie